Celostátní sčítání dopravy 2010
Hot line: +420 725 337 747

Základní informace o CSD

V roce 2010 bylo CSD provedeno dodavatelsky na základě veřejné soutěže vypsané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Sdružení firem CEDIVAMP zajistilo sčítání kompletně - od metodiky, přes vlastní provedení až po vyhodnocení a prezentaci výsledků.

Celostátní sčítání dopravy (dále také CSD) zjišťuje intenzity dopravy na dálniční a silniční síti České republiky a poskytuje nezbytné základní podklady pro potřeby silničního hospodářství, ať již se jedná o zpracování koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací, plánu výstavby a oprav, plánování údržby, zpracování dokumentace staveb, řešení ochrany před nadměrným hlukem z dopravy atp.

Od roku 1959 se celostátní sčítání provádí pravidelně, s menšími odchylkami v pětiletých intervalech, od roku 1980 v letech končících na 0 a 5. Tyto termíny zajišťují také návaznost na sčítání silniční dopravy na mezinárodních (E) silnicích podle směrnic EHK OSN.

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 (CSD 2010) poskytují informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010 a navazují na výsledky z předchozích CSD (2005 a starší).

Celostátní sčítání dopravy 2010 bylo uskutečněno na všech dálnicích, na všech silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy ve všech krajích ČR (mimo Prahy).

Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů dle termínů CSD 2010.

Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů dle termínů CSD 2010 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Oproti předchozím CSD (2005 a starším) byly koeficienty zpřesněny a více diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci.

Nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy se na rozdíl od předchozích výsledků CSD počítají za jedno vozidlo. Pro zdůraznění této změny bylo upraveno označení kategorií vozidel.

Při využívání výsledků CSD 2010 v praxi je třeba výše uvedená upřesnění metodiky CSD zohlednit.

partneři

 

Logo VARS

 

Logo EDIP

 

Logo Manpower

 
frantisek.vomacka@cdv.cz