Celostátní sčítání dopravy 2010
Hot line: +420 725 337 747

Školení

Vyberte typ školení:

1. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dálnicích a silnicích

  • školení určené oblastním manažerům a koordinátorům
  • školení určené sčítačům dopravy

 

2. Školení sčítání

  • školení určené sčítačům dopravy