Celostátní sčítání dopravy 2010
Hot line: +420 725 337 747

Průběh sčítání CSD

Základem je provedení většího množství krátkodobých ručních sčítání s důrazem na přepočet údajů na hodnotu ročního průměru denních intenzit dopravy (RPDI). K tomu bylo využito také hodnot získaných dlouhodobým sčítáním na vybraném vzorku stanovišť pomocí automatických detektorů dopravy.

Při manuálních dopravních průzkumech bylo sledováno celkem 13 druhů vozidel:

OznačeníPopis
LNLehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
SNStřední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
SNPStřední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
TNTěžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
TNPTěžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
NSNNávěsové soupravy nákladních vozidel
AAutobusy
AKAutobusy kloubové
TRTraktory bez přívěsů
TRPTraktory s přívěsy
OOsobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
MJednostopá motorová vozidla
CCyklisté

Rozsah sčítání byl založen na základním rámci 10 sčítacích dnů. Ty byly rozloženy v období duben až říjen 2010. Každý den se v zásadě sčítalo 4 hodiny.

Ruční sčítání proběhlo po druzích vozidel záznamem do sčítacího listu.

Vzor sčítacího listu
Vzor sčítacího listu

Ruční sčítání prováděli vyškolení pracovníci personální agentury Manpower a dále pracovníci SUS Jihomoravského a Karlovarského kraje. Pracovníci byli řádně vyškolení.

Na dálnicích byla s využitím ADD zaznamenávána projíždějící vozidla do dvou až sedmi kategorií (dle typu automatu a aktuálního nastavení).

Poslední sčítací den proběhl 21.10.2010. Po této fázi sběru dat proběhla fáze vyhodnocení CSD, na základě které byly data zpracována do tabelárních a mapových výstupů.

Zpracovány byly také výstupy pro EHK OSN.

Řešení zakázky proběhlo dle stanoveného harmonogramu.

partneři

 

Logo VARS

 

Logo EDIP

 

Logo Manpower

 
frantisek.vomacka@cdv.cz