Celostátní sčítání dopravy 2010
Hot line: +420 725 337 747

Prezentace výsledků

Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010 naleznete na adrese http://scitani2010.rsd.cz.

  • Posuzování kapacity křižovatek, konference v Mariánských Lázních konaná dne 26. - 27. 10. 2011
  • Silniční konference konaná dne 11. - 12. 10. 2011 ve Zlíně
  • Brnosafety, Brno 3. 6. 2011
  • XII. Dopravně-inženýrské dny, Hustopeče 1. - 2. 6. 2011
  • Seminář pro pracovníky ŘSD konaný 31. 5. 2010, CDV, Líšeňská 33a, Brno
  • Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací, Znojmo 17. - 18. 5. 2011
  • Seminář pro pracovníky ŘSD konaný 12. 5. 2010, ŘSD, Čerčanská 12, Praha 4

partneři

 

Logo VARS

 

Logo EDIP

 

Logo Manpower

 
frantisek.vomacka@cdv.cz