Celostátní sčítání dopravy 2010
Hot line: +420 725 337 747

Kontakt

Kontaktní údaje
E-mail: csd@cdv.cz
Hotline: 725 337 747 (v provozu do 31.5.2011)
Kontaktní osoba: Ing. Alena Daňková
alena.dankova@cdv.cz
602 363 846
Ing. Ondřej Valach
ondrej.valach@cdv.cz
725 337 738