Celostátní sčítání dopravy 2010
Hot line: +420 725 337 747

Úvodem

Dne 11. prosince 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku „Příprava, provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy 2010“. Zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Sdružení dodavatelů Centrum dopravního výzkumu, v. v. i, EDIP s. r. o., VARS BRNO a. s., MANPOWER spol. s r. o. – CEDIVAMP splnilo kritéria hodnocení a bylo vybráno zadavatelem pro realizaci výše uvedené zakázky. Celostátní sčítání dopravy 2010 bylo tedy poprvé provedeno dodavatelsky.

Hlavní cíle celostátního sčítání dopravy (CSD):

  • získat aktuální informace o zatížení silniční sítě ČR,
  • získat základní dopravně inženýrské podklady pro předprojektovou, projektovou a investiční přípravu staveb pozemních komunikací,
  • získat potřebné údaje pro posuzování vlivu provozu na pozemních komunikacích na životní prostředí,
  • zabezpečit údaje o zatížení sítě silnic a dálnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi (dále jen EHK),
  • získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje dopravy.